Trước đó, truyền thông Anh nói rằng Chelsea đã sẵn sàng bán Werner và Manchester United là một trong những người cầu hôn.

[Tiếng Pháp] Romano có viết: “Atalanta đã bắt đầu thương lượng với Schalk April và họ muốn ký hợp đồng 23-year-tuổi.Dữ liệu, từ ban đầu đến ngay lập tức, được cung cấp một nửa, lạc quan hơn về đội thăm để chiến thắng.Anh ấy có đủ phẩm chất để trở thành nhà vô địch, nhưng anh ấy giống một trong hai đảng viên giữa hơn.

Read more