Trong nửa kia, Thiếu tướng Azar và Brandt đã lên sân khấu, thay thế là mũ trùm và Royce.

Piranha không có thời gian suy nghĩ, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra giải pháp.Mười tin mới Ông ta cảm thấy thế nào? Ông ta cảm thấy thế nào?Anh có ý gì không?Hay anh đã mất hai điểm?Chúng t a đã mất hai điểm bởi vì mục tiêu của thứ Madrid là thắng chúng ta đã chơi rất t ốt hôm nay, đặc biệt là trong nửa thứ hai.Theo Marcy, Atletico Madrid không hài lòng với lời buộc tội của Real Madrid. Họ nghĩ rằng đó là một s ự thay đổi hoàn to àn của khái niệm, bởi vì hình phạt của dân quân và bóng tay của Felipe hoàn toàn khác nhau:

Read more