Radio Searle cũng tiết lộ rằng Bell nói hắn không sẵn sàng từ bỏ lương của mình..

Nasser đã thay thế và đã nói về mbape.Tao thấy mọi người khóc lóc và mất tình yêu vì bóng đá. nhưng mày phải tự tìm ra lý do. Ban quản lý rất tệ.Phí B là một siêu sao nếu anh ta có một màn trình diễn như vậy trong đội quốc gia!Lương B thực s ự không được sử dụng tốt trong đội tuyển quốc gia.

Read more