Một vài ngày trước, ông đã được giới truyền thông Pháp thẩm vấn để trả lời câu hỏi liệu ông có trở lại Arsenal hay không..

Kinh nghiệm của tôi ở Manchester City là rất tương tự. Tôi biết cảm giác của tôi khi đội mua cầu thủ tốt hơn. Bạn phải nâng cấp cấp của bạn. Đó là điều Stone đang làm. Nó đã quá tốt gần đây mà mọi người đã quên về kí tặng mới của nó, Aker.Rồi mọi người bắt đầu nói về tôi, kể cả những người tranh cử Tổng thống.Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của anh với giới truyền thông tướng Tây Ban Nha sau khi anh tuyên bố ứng cử?Chúng tôi cũng là cướp sao?”PhảiCái này…Anh đã nói,để xem chuyện gì sẽ xảy ra…Nhưng anh vẫn thích quy trình này, hoặc như trước đây t ôi không biết bây giờ anh cảm thấy thế nào

Read more