Giáo phái nói hợp tác với Cristiano Ronaldo là một giấc mơ..

(Iris jiangdaoensis)Thêm vào đó là lợi nhuận từ phần chia của truyền hình TVTrong sự nghiệp của mình, Suarez thường có thẻ đỏ và vàng vì những lý do kỳ lạ, bao gồm cắn và chơi bóng tay, đối thủ phải ghi điểm và vân vân. Bây giờ anh ta đã thêm thẻ vàng nhìn trộm màn hình VaR, nó làm cho người ta cười và khóc lóc.

Read more