Tuy nhiên, điều khiến t ôi thất vọng nhất tối nay là sự khác biệt về điểm số..

Thí cử viên Tổng thống Barcelona Tony xua, một trong những ứng cử viên Tổng thống của Barcelona, Tony xua, trong một cuộc phỏng vấn vào thứ s áu, đã nhấn mạnh rằng hội đồng lãnh đạo tiếp theo của Barcelona nên tái ký hợp đồng với Messina, nhưng lương không thể giống như bây giờ, và Messina phải giảm lương.Chúng ta s ẽ làm cho thương hiệu Barcelona hợp tác với Messina. Đây là một kế hoạch rất lớn.Zidane nói rằng quyết định của trọng tài là đúng. trận thua đầu tiên của mùa mới không có nguy hiểm. Zidane nói rằng hình phạt của trọng tài đã đúng sau trận đấu.

Read more